ผลิตภัณฑ์ของเรา

จากการสะสมประสบการณ์ที่อยู่ในวงการเครื่องล้างอัลตราโซนิกทำความสะอาดชิ้นงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากว่า 20 ปี

เราได้แบ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทออกเป็น 8 ประเภทดังนี้

 ในกระบวนการผลิตของท่าน ไม่ว่าท่านกำลังใช้เครื่องล้างอัลตราโซนิกอยู่หรือไม่  หากท่านกำลังประสบปัญหาคุณภาพ ด้านการล้างทำความสะอาดชิ้นงานอยู่ เราสามารถให้บริการให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทำความสะอาดให้ท่านได้

กระบวนการทำความสะอาดชิ้นงานดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่อันที่จริงเป็นเรื่องซับซ้อน

มีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างในกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดปัญหาการล้างชิ้นงานและยังคงทิ้งคราบสกปรกไว้  ดังนั้นการออกแบบและแก้ปัญหาในกระบวนการทำ ความสะอาดชิ้นงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องอาศัยประสบการณ์ยาวนานได้ผ่านการเรียนรู้จากการทำงานจริงในหลายๆ กรณีตัวอย่าง จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุปัญหาที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้ตรงจุด 

การเลือกคลื่นความถี่ และกำลังของคลื่นอัลตราโซนิกในแต่ชิ้นงานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการออกแบบเครื่องล้างอัลตราโซนิก

นอกจากการออกแบบคลื่นอัลตราโซนิกที่เหมาะสมแล้วนั้น ยังรวมถึงการเลือกใช้สารละลาย หรือตัวนำคลื่นอัลโซนิกให้เกิดประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หลังจากการล้างทำความสะอาดชิ้นงานแล้ว จำเป็นต้องมีการออกการทำให้ชิ้นงานแห้งสนิท ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ท่านสามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงานได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น “พศุดา” สามารถช่วยท่านได้ ด้วยการสะสมประสบการณ์อันยาวนานในหลายโครงการในอุตสาหกรรมการผลิต โดยแยกผลิตภัณฑ์และ การบริการออกเป็น 3 ประเภทหลักๆดังต่อไปนี้

  1. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิกระบวนการล้างที่ใช้อยู่ให้ดีขึ้น

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีการออกแบบชิ้นงานใหม่ให้ตรงตามความต้องการในตลาดกล่าวคือ การออกแบบวัตถุดิบที่ใช้ผลิตชิ้นงานจากเดิมที่เป็นเหล็กกล้า และหรือ เป็น สแตนเลสชั้นดีนั้น ได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุดิบที่มีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง หรือเป็นพลาสติก ที่ได้ออกแบบพิเศษที่มีความเหนียวทนทานต่อแรงกระทบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต

กรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากเดิมที่ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ต้องเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้เพื่อให้มีน้ำหนักเบาลงและทนการต้านแรงลม เพื่อเสริมสมรรถนะของผลิตภัณฑ์เป็นต้น หรือกรณีตัวอย่างการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องประดับ และนาฬิกาข้อมือได้เปลี่ยนวัตถุดิบจากสแตนเลส เป็นไททาเนียม เพื่อความหรูหราคงทนเป็นต้น

การใช้ เครื่องอัลตราโซนิกทำความสะอาดชิ้นงานที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับเทคโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้คลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูง แรงกระแทกต่ำ มาแทนการใช้คลื่นอัลตราโซนิกที่มีความถี่ต่ำ แรงกระแทกสูง เพราะจะทำให้ชิ้นงานไม่เป็นรอย หรือทื้งคราบสารทำความสะอาดไว้ได้ดีกว่า ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรายละเอียด มีความซับซ้อน มีรูตันกันน้ำเข้านั้น  จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ การออกแบบคลื่นอัลตราโซนิกที่มีกำลังพอเหมาะกับรูปแบบชิ้นงาน และตำแหน่งของหัวกระจ่ายคลื่นอัลตร้าโซนิกจึงสำคัญมากเช่นกัน

เนื่องจากหัวอัลตราโซนิกทรานดิวส์เซอร์ Ultrasonic Transducer คือ อุปกรณ์ที่สร้างคลื่นอัลตราโซนิก Ultrasonic โดยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่รับมาจาก Ultrasonic Generator ให้เป็นพลังงานกล แสดงออกเป็นการสั่น หรือการกระแทก ที่มีพลังงานออกมาตามถี่และช่วงเวลาที่กำหนดให้พลังงานนั้นออกมาในช่วงเวลาหนึ่ง  

เมื่อนำคลื่นอัลตราโซนิกมาใช้งานกับเครื่องล้างระบบ Ultrasonic โดยทำงานผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวที่อยู่ในถังล้าง การสั่น หรือการกระแทรกด้วยคลื่นความถี่นี้ จะทำให้เกิดโพรงอากาศหรือฟองอากาศขนาดเล็กที่มีความแรงในการเคลื่อนที่สูง เมื่อฟองอากาศเคลื่อนที่ไปกระทบกับสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงาน จึงทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่ายแม้แต่สิ่งสกปรกที่อยู่ในตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบไว้ซับซ้อน หรือแม้ว่าจะล้างออกยากก็ตาม

2. การออกแบบกระบวนการล้างชิ้นงานใหม่

ดังคำกล่าวที่ว่าการเริ่มต้นที่ดีคือการทำให้สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

เราบริษัท “พศุดา” สามารถช่วยท่านออกแบบกระบวนการล้างชิ้นงานใหม่ โดยการให้การปรึกษา ทำการทดลองล้างชิ้นงานจริงด้วยเครื่องทดลองที่เรามีในโรงงานหลากหลายเทคโนโลยี ด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดที่คัดเลือกให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น

 • เครื่องล้างอัลตราโซนิกระบบน้ำ (Ultrasonic Cleaning Machine / Water Base)
 • เครื่องล้างระบบแรงดันสเปรย์ (Hi-Pressure Spray Cleaning Machine / Water Base)
 • เครื่องล้างระบบไอระเหย (Vapor Base Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างระบบสารละลายไฮดรอคาร์บอน (Hydrocarbon Base Cleaning Machine)

โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ พร้อมนำเสนอกระบวนการล้าง ผลการล้างทำความสะอาด และร่วมออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ใช้งานในกระบวนการผลิตในโรงงานของท่าน

3. การออกแบบกระบวนการล้างชิ้นงานอัตโนมัติในสายการผลิตในอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติแบบใหม่มาใช้ในสายการผลิตอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานในโรงงานได้ต่อเนื่องลดความผิดพลาด และลดต้นทุนการผลิต จึงจำเป็นต้องออกแบบเครื่องล้างชิ้นงานอัตโนมัติให้สอดคล้องต่อเนื่องกับกระบวนการผลิตก่อนหน้า จนถึงกระบวนการผลิตสุดท้ายก่อนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

เราบริษัท “พศุดา” สามารถช่วยท่านออกแบบเครื่องล้างแบบอัตโนมัติ ร่วมกับกระบวนการผลิตก่อนและหลังโดยการใช้ระบบลำเลียง และแขนกลอัตโนมัติ (Automation / Automatic Conveyor / Automatic Robot Transportation in production line)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 บริษัท “พศุดา” ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบ และผลิตเครื่องล้างอัลตราโซนิกที่ใช้ในกระบวนการผลิตหลายอุตสาหกรรม เป็นเวลาต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องล้างอัลตราโซนิก ทำความสะอาดชิ้นงานดังนี้

 • เครื่องล้างชิ้นส่วนอุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ (Jewelry Cleaner)
 • เครื่องล้างชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือ (Watch Parts Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Parts Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิส์ (PCB and Stencil Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ (Automotive Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมเครื่องล้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive/ HDD Cleaning Machine) 
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป (Camera Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนแอร์คอนดิชันเนอร์ (Air-Conditioner Parts Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างวงการการแพทย์ เครื่องล้างเข็มผ่าตัด (Surgical Needle Cleaning Machine)
 • เครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดตามโรงพยาบาล (Surgical Needle Cleaning Baht in Hospital)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมเข็มฉีดยา (Injection Needle Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างเครื่องมือทันตกรรม (Dental Cleaning Baht)
 • เครื่องล้างอุตสาหกรรมผลิตถุงมืออนามัย (Medical Glove and Mold Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างคราบไขมันวงการอาหาร (Food Industry Cleaning Machine)
 • เครื่องล้างสมุนไพร และผักคราบไขมันวงการอาหาร (Herb and Vegetable Cleaning Machine)

จากประสบการณ์ และผลงานที่เราได้ทำมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการบริษัท จนถึงปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความวางไว้ใจ และซื้อซ้ำเมื่อมีโครงการขยาย หรือปรับปรุงกระบวนการล้างโดยตลอดมา

ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น ทีมงานของพวกเราทุกคนในนามของบริษัท “พศุดา” พร้อม และมั่นใจว่า เราสามารถช่วยท่านได้ หากท่านมีปัญหา หรือต้องการคำปรึกษาเรื่องเครื่องล้างอัตราโซนิกอัตโนมัติในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของท่าน เรายินดีให้บริการตลอดเวลา