เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นงาน และทำแห้งด้วยระบบไอน้ำสูญญากาศอัตโนมัติด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นงานด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นงานที่ต้องการความสะอาดขั้นสูงอย่างมีประมิทธิภาพ

เหมาะกับชิ้นงานที่มีวัตถดิบทำมาจากโลหะ ที่เป็นเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส และทองแดง