ประกาศแจ้งวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งวันหยุดทำการ 10-17 เมษายน 2567 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

***และจะเปิดดำเนินการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

 

Dear All PASUDA’s Valued Customers

We would like to announce Pasuda’s Songkran Holidays as follows; April 10-17, 2024 Songkran Celebration

***PASUDA will resume normal business hours on April 18, 2024