รับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพและการผลิต

บริษัทพศุดา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทพศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค และน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน เพื่อรองรับการขยายงานของลูกค้าและรองรับการขยายธุรกิจในตลาดอาเซียน รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท จึงต้องการรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งดังต่อไปนี้

วิศวกรควบคุมคุณภาพและการผลิต                1         ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.วิศวกรรม สาขาครื่องกล, เทคนิคการผลิต , ช่างอุตสาหกรรม  หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Mechanic, Electronic PLC. Program และ มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิตเครื่องจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผน ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนด และตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

 

เงินเดือน /สวัสดิการที่จะได้รับ

 • ขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ (บวกด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา)
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

ท่านที่สนใจกรุณาส่ง ประวัติ หลักฐานการศึกษาพร้อมรูปถ่าย มายัง :                

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

15/36 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

Tel. 0 2191-9696  หรือ อีเมล์ somjai@pasuda.com, sutisa@pasuda.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์  https://www.pasuda.com/